Система оценки стадий остеортроза

по рентгеновским снимкам на основе BigData

1_main_v2.jpg